Carpe Momentum je české nakladatelství zaměřené převážně na vydávání knih z oblasti tzv. otevřené vědy. „Open Sciences“ (Otevřené vědy) je anglické spojení užívané v některých kruzích pro „mimomainstreamovou“ vědu či výzkum „s otevřenou myslí“. Autoři těchto titulů  často přicházejí s odvážnými myšlenkami či revolučním pohledem a nezdráhají se jít za hranice materialistického paradigmatu, který v současné vědě převládá. Oblast jejich bádání obvykle přesahuje hranice jejich oboru, mají celkově interdisciplinární a povětšinou holistický přístup a v jejich pracích se propojuje věda, filozofie a spiritualita.

 

Carpe Momentum chce vydávanými tituly pomoci k probuzení širšího povědomí o tom, že existuje tato nezanedbatelná, často opomíjená hraniční oblast vědy. Chceme rovněž přispět k šíření zejména integrálního a holistického pohledu na svět, protože se shodujeme s názorem, že jedině celostní, všeobsahujicí, přístup nám může poskytnout úplný a objektivní obraz reality.

Moderní věda i přes neustávající záplavu nových poznatků a velký technologický pokrok není schopna uspokojivě vysvětlit některé základní otázky týkající se vzniku a vývoje vesmíru, povahy života a podstaty vědomí a mysli. Současné převládající materialistické paradigma naráží na svůj omezený potenciál. Syntéza empirického a spirituálního pohledu může být cestou k  posunu vědomí lidstva, což může přispět k vyřešení současné společenské a ekologické krize.  Je nezbytné, abychom jako lidstvo hledali a nalézali nové postoje člověka k sobě samému, ostatním druhům na této planetě, k přírodě a životnímu prostředí jako celku.  Proto potřebujeme dobře porozumět naší skutečné podstatě. Jedině skrze proměnu našeho vnitřního světa může dojít ke změně správným směrem ve světě vnějším.

 

Nakladatelství Carpe Momentum vzniklo v roce 2013 jako přidružená aktivita české sekce mezinárodního think-tanku The Club of Budapest - neziskové organizace usilující o posun lidstva k planetárnímu vědomí, založené maďarským systémovým filozofem Ervínem László (www.clubofbudapest.cz). Od začátku Carpe Momentum financuje a ve funkci redaktora řídí David Frank.

Spolupracovníci redakce a překladatelé:  Petr Lisý, Adam Havlín, Kamila Němečková.

 

„Velký objev současné vědy spočívá v tom, že vesmír není jednoduše místem, nýbrž příběhem, do něhož jsme pohrouženi, náležíme do něj a vyrostli jsme z něj.“

Brian Swimme, americký kosmolog
v knize Příběh vesmíru (vychází v Carpe Momentum ve druhém pololetí 2017)

  • Christopher M. Bache: ŽIVÁ TŘÍDA VYUČOVÁNÍ A KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ
  • Duane Elgin: ŽIVÝ VESMÍR KDE JSME? KDO JSME? KAM SMĚŘUJEME? Předmluva Deepak Chopra
  • E. László – S. Grof – P. Russell: REVOLUCE VĚDOMÍ
  • Philip Lymbery s Isabelou Oakeshottovou: FARMAGEDON - SKUTEČNÁ CENA LEVNÉHO MASA
  • Kamila Němečková: KAPITOLY K NÁBOŽENSKÉ SPIRITUALITĚ

KNIHY A PUBLIKACE

V našem nakladatelství již vyšly tyto knihy:

Knihy můžete zakoupit u vašich knihkupců nebo na internetu u těchto distributorů.
         
 

EDIČNÍ PLÁN

V našem nakladatelství připravujeme tyto knihy:

Americký kosmolog Brian Swimme v knize PŘÍBĚH VESMÍRU
(vychází v Carpe Momentum ve druhém pololetí 2017)

 

PARTNEŘI

                 

KONTAKT

Carpe Momentum s.r.o.
Hněvkovská 1269/42
Praha 4, 148 00

 

David Frank
executive director
Tel.: +420 732 824 683
E mail: frank@carpemomentum.cz

 

IČ:  24288373
DIČ: CZ 24288373