Dean Radin:

PROPOJENÁ MYSL

Dean Radin: <br><br><strong>PROPOJENÁ MYSL</strong> JE VŠE VZÁJEMNĚ PROPOJENO? Můžeme vycítit, co se děje s našimi blíz- kými, kteří jsou od nás tisíce kilometrů daleko? Jak to, že nám někdy zazvoní telefon a my okamžitě víme, kdo volá? Obsahují intuitivní předtuchy informace o budoucích událostech? Je možné vnímat bez použití běžných smyslů? Mnozí jsou přesvědčeni, že tyto „parapsychologické jevy“ jsou výsadou vzácných talentů nebo božského nadání. Jiní v jejich existenci vůbec nevěří. Nejnovější vědecké výzkumy však dokládají, že tyto jevy jsou skutečné, velmi rozšířené, a navíc jsou nevyhnutelným důsledkem vzájemně propojené, kvan- tově provázané reality, v níž žijeme. Albert Einstein říkal kvantovému provázání „strašidelné působení na dálku“. Jedná se o způsob, díky němuž dva objekty zůstávají ve vzájemném spojení v prostoru a čase ještě dlouho po své počáteční interakci, aniž by spolu ja- kýmkoli konvenčním způsobem komunikovaly. Mohlo by podobné provázání myslí vysvětlovat naše zdánlivé parapsychologické schopnosti? Dean Radin, vedoucí vědecký pracovník z Ústavu noetických věd, věří, že tomu tak je. Radin nám ve své poučné knize ukazuje, že parapsychologické jevy, jako je telepatie, jasnovidectví či psychokineze, jsou reálné, a opírá se přitom o vědec- ké důkazy z tisíců kontrolovaných laboratorních testů. Autor mapuje původ tohoto výzkumu a všímá si mimo jiné i společně sdílených předtuch událostí 11. září 2001. Radin za našimi nadpřirozenými telepatickými zážitky a intui- tivními předtuchami odhaluje fyzikální realitu a vyvrací skeptické mýty, jimiž jsou obklopeny. Kniha Propojená mysl připravuje půdu pro racionální, vědecké pochopení parapsychologických zážitků.

„Dean Radin přivádí parapsychologii do vědy hlavního proudu. To je začátek revoluce.“
DEEPAK CHOPRA

„Nestává se tak často, že člověk narazí na knihu, která je na jedné straně zá- bavným, srozumitelným a vzrušujícím čtením a na druhé straně autoritativním odborným textem. Kniha Propojená mysl taková je. Radin shrnuje nejnovější poznatky parapsychologického výzkumu a zároveň ukazuje, jak zapadají do stále širšího obrazu reality, předkládaného postmoderní kvantovou fyzikou. Nezapomíná ovšem, jak důležité jsou parapsychologické jevy pro lidstvo!“
CHARLES TART, Ph.D.
, psycholog, autor knihy The End of Materialism: How Evidence of the Paranormal is Bringing Science and Spirit Together

„My, vědci, pečujeme o křehký táborový oheň uprostřed obrovské džungle nevědomosti. Práce Deana Radina je spolehlivým a důvěryhodným průvod- cem na cestě k důležitým převratným objevům, které leží za oním bezpečným kruhem světla.“
NICK HERBERT, Ph.D., fyzik, autor knihy Quantum Reality ZPĚT NA KNIHY