Christopher M. Bache:

ŽIVÁ TŘÍDA
Vyučování a kolektivní vědomí.

Christopher M. Bache:<br><br><strong> ŽIVÁ TŘÍDA<br> Vyučování a kolektivní vědomí.</strong> Christopher M. Bache: ŽIVÁ TŘÍDA - Vyučování a kolektivní vědomí.

Tato objevná práce na poli vyučování a transpersonální psychologie zkoumá dynamiku kolektivního vědomí ve třídě. Kombinuje vědecký výzkum s poznatky z třicetileté osobní praxe. Autor zkoumá jemné vlivy, které neviditelně vyzařují z učitelů během jejich práce – nezamýšlené kognitivní rezonance, k nimž dochází mezi učiteli a studenty ve třídě. Ačkoli jsou tyto synchronicity tradičními akademiky často přehlíženy, Bache ukazuje, že k nim dochází příliš často a jsou příliš konkrétní na to, aby je bylo možno odbýt jako pouhé shody okolností. S odvoláním na teorii morfických polí Ruperta Sheldrakea tvrdí, že správně vedené kursy generují „pole učení“, formy kolektivního vědomí, které mají potenciál iniciovat nové vhledy a překvapivé osobní transformace. Kniha překračuje rámec teorie a obsahuje řadu studentských příběhů a praktických doporučení a strategií pro učitele, kteří chtějí začít pracovat s těmito poli učení a pozdvihnout tak své vyučování na vyšší úroveň vědomí.

„Tato zásadní kniha je inspirací pro všechny, kdo považují kooperativní dialog a konverzační vedení (včetně vyučování) za mocnou cestu ke kolektivní moudrosti, kterou v současnosti velice potřebujeme.“
Juanita Brown, spoluzakladatelka The World Cafe ZPĚT NA KNIHY